Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor ons?

Voor dorps- en buurthuizen blijven de meeste maatregelen zoals ze waren.
In de brief aan de Tweede Kamer (zie helemaal onderaan) staat expliciet genoemd dat dorps- en buurthuizen uitgezonderd zijn van een coronatoegangsbewijs voor de reguliere exploitatie. Dit was al zo en blijft zo.

De reguliere dorps- en buurthuisfuncties zijn én blijven dus vrij toegankelijk voor iedereen. Dat betekent dat ontmoeting, inloop en kleinschalige activiteiten gewoon door kunnen gaan zonder dat bezoekers een CTB (lees: CoronaToegangsBewijs) hoeven te laten zien. Het verstrekken van thee, koffie of lunch als onderdeel van de reguliere exploitatie is mogelijk zonder toegang met CTB zolang het eten en drinken niet centraal staan.

Wilt u hierover meer weten? Lees dan het nieuws over de coronamaatregelen van 25 september en de update van de handreiking voor buurt- en dorpshuizen van het Ministerie van VWS op 13 oktober jl.

In het kort geldt voor ons dorpshuis dat consumpties, anders dan in de reguliere horeca, worden afgehaald bij de bar. Voor zover wij kunnen beoordelen valt ons dorpshuis niet onder de sectoren waar een CTB nodig is. Uiteraard verwachten wij dat iedereen die ons dorpshuis bezoekt zijn nuchtere gezonde verstand gebruikt. 

De basisregels blijven (ook voor gevaccineerden):

Bent u positief getest? En hebt u dus corona?
Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.
Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
Geef andere mensen geen hand.
Was vaak en goed uw handen.
Hoest en nies in uw elleboog.
Zorg voor frisse lucht in huis.

WAT VERANDERD ER WEL?

Sport
Voor binnen sporten is vanaf 6 november een CTB en identiteitskaart nodig. Dit geldt voor sporters en publiek van 18 jaar en ouder. Het gaat dan om sportscholen, sportlessen zoals voetbal en zwemmen, in sportkantines en op sportvelden.

Mondkapjesplicht
De mondkapjesplicht wordt uitgebreid vanaf 6 november.

Het is nog niet helemaal duidelijk of er in dorps- en buurthuizen een mondkapje gedragen moet worden. Bibliotheken zijn voor hun reguliere exploitatie uitgezonderd van de CTB-plicht, maar de mondkapjesplicht geldt daar wel. Een beheerder van een dorps- of buurthuis kan zelf wel adviseren om een mondkapje te dragen. We hopen hier binnenkort een antwoord op te hebben.

Op de website van de Rijksoverheid zijn de regels in eenvoudige taal terug te vinden. 

Brief aan de tweede kamer